Systémy dálkového ovládaní po síti nn - mini HDO

 - Všeobecně o přenosu signálů po síti nn

 - Moduly mini HDO