Revize

 

  Provádíme elektro revize:

 

 

Dle ČSN 33 1500,  ČSN 33 2000-6 ed.2 

 

- výchozí 

- pravidelné

- mimořádné

 

 

 

 

- revize nových elektroinstalací

- revize el. přípojek (byty, rodinné domy)

- revize elektroměrových rozvaděčů

- revize LPS (hromosvodů)

 

 

 

Dle ČSN 33 1600 ed.2 

 

- revize elektrických spotřebičů během používání

 

 

 

 

Dle ČSN-EN 60204-1 ed.3

 

- revize / kontroly elektrických strojů