Moduly mini HDO

Přenos ovládacích signálů po síti NN

Přenos po síti NN

Moduly přenosu povelů se využívají jako systém 'mini HDO' na lokální síti nízkého napětí. Jejich funkce spočívá ve vyslání a příjmu zakódované informace o změně stavu na vstupu vysílače. Využívají se zvláště tam, kde není možno nebo je finančně náročné instalovat nový ovládací vodič. Použití modulů je universální např. změny vysokého a nízkého tarifu, blokování topení, regulace a pod.

 

VS - 8K -2 vysílač

Je určen k přenosu informace o stavech 8 vstupů po stávající síti 230V/50Hz. Spolupracuje s přijímačem SZ - 4 - K2. Jednotlivé vstupy vysílače jsou neustále monitorovány. Pokud na nich dojde ke změně stavu, přístroj vyšle tuto informaci po elektrické síti k přijímači a opakuje ji po 7 sekundách do další změny stavu. LED diody indikují přítomnost napájecího napětí a vysílání.

vysilac

 Počet vstupů  8, bez potenciálu (kontakt relé atd.)
 Napájení  230 V/50 Hz
 Příkon  3,2 VA
 Frekvence  132,45 kHz
 Rozměry(š,v,h,)   115, 90,60 mm, montáž na DIN lištu 35mm
 Dosah  300 - 1000 m dle stavu rozvodné sítě (přechodové odpory, rušení atd.) 
 Prostředí  kategorie II dle ČSN 33 2000-3
 Krytí  IP 20 dle ČSN EN 60 529

 

SZ - 4K - 2 přijímač

Je určen k přijímání informace odeslané po elektrické síti modulem vysílače typu VS nebo systémem UMJ 2 Digiwatt. Na tyto signály reaguje sepnutím resp. rozepnutím výstupních relé. Jedním přijímačem lze ovládat čtyři na sobě nezávislé okruhy. LED diody indikují stav relé, přítomnost napájecího napětí, přijímaný signál a poruchový stav (za 15 sekund nepřijme žádný signál). K dispozici je také pomocné napětí 10Vss/100mA pro napájení příslušenství (např. sirénky atd.).

prijimac

 Počet výstupů  4x relé 230 V/5 A, 1x poruchové relé
 Napájení  230V/50Hz
 Příkon  3,2 VA
 Frekvence  132,45 kHz
 Rozměry (š,v,h)   155, 90, 60mm, montáž na DIN lištu 35mm 
 Prostředí  kategorie II dle ČSN 33 2000-3
 Krytí  IP 20 dle ČSN EN 60 529

  

Omezení použití

Všechny moduly jsou zařízení II. třídy, z toho důvodu nejsou kladeny žádné požadavky na ovládací prvky co se týče bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem. Záleží pouze na uživateli, jaké prvky pro ovládání použije. Určitá omezení klade norma ČSN EN 500065-1+A51, dle které nesmějí být síťové signály použity k řízení zařízení, které by se mohlo stát nebezpečné osobám nebo majetku při uvedení do provozu nebo selhání zaviněném jakýmkoliv způsobem.